Ara
 • Yasal Uyarı
 • Privacy Policy
 • Yasal Duyuru

Yasal Uyarı

Tüm metinleri, resimleri, grafikleri ve şekilleri, web sitesinin görünümü ve hissi, web sayfalarının düzenlenmesi, web sitesinin yapısı dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, NSK’nın web sitesinde bulunan tüm içerikler (“Fikri Mülkiyet”) NSK’nın mülkiyeti altındadır veya NSK tarafından lisans altına alınmıştır. Telif hakları, marka ve diğer yürürlükteki uygulanabilir kanunlara tabidir. Fikri Mülkiyetin, NSK tarafından izin ve yetki verilenden farkı bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu bilgilerin, bilgilendirme ve araştırma amaçları dışında, pazarlama malzemelerinde veya rekabet planlarında veya başka mecralarda kullanılması ile ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu sitede sunulan veri ve bilgiler iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve doğruluğuna inanılmaktadır. Bu verilerdeki veya bilgilerdeki yanlışlıklar, hatalar, yanlış ifadeler dahil olmak üzere hiçbir kusur ve içerikle ilgili sorumluluk kabul edilmez.

Buradaki bilgi veya bilginin atıfta bulunduğu/ait olduğu ürünle ilgili doğrudan ya da dolaylı hiçbir ticari temsil veya garanti, özel bir kullanım amacına uygunluk, fikri mülkiyet veya diğer bir mahiyet bulunmamaktadır.

NSK veya bu sitede adı geçen üçüncü şahıslar, hiçbir durumda, kullanımla ilgili yetersizlikten veya kullanılamaz durumda olmaktan kaynaklanan veya garanti, sözleşme, haksız fiil veya diğer yasal bir teoriye dayansın veya dayanmasın, bu sitede sunulan bilgilerin kullanılmasından doğan sonuçlardan veya haber verilmiş veya verilmemiş olan bu gibi zarar ve ziyan olasılıklarından doğan hiçbir zarar ve hasardan (dolaylı zararlar ve kayıp kazançları, kayıp veriler veya iş kesintisi dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin kullanımı, veri veya ekipmanların bakım, servis, onarım veya düzeltilmesi sonucunu doğurduğu takdirde, tüm masrafları kullanıcı üstlenecektir.

NSK bu sitede yer alan bilgi ve materyalleri önceden bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. NSK, materyalin güncelliğini yitirmesi halinde güncelleme yapma konusunda herhangi bir taahhüt altına girmemektedir. Bu Sitede yayınlanan bilgiler ülkenizde veya bölgenizde mevcut olmayan veya sunulmayan malzeme ve hizmetlerle ilgili olabilir. Daha fazla bilgi için NSK ile irtibata geçin. NSK’nın feragatnamesi hakkında sorularınız veya sorunlarınız olması halinde lütfen info-uk@nsk.com e-posta adresinden veya aşağıda verilen posta adresinden bizimle irtibata geçiniz:


NSK Europe Ltd, Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England

NSK Europe Ltd.
Şirket Merkezi: Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
Şirket Tescil No: 2223191 ile İngiltere’de ticari sicile kayıtlıdır.

Privacy Policy

 NSK Europe İş Ortakları Gizlilik Politikası

Bu politika, web sitelerimiz (iş uygulamaları dahil) ile NSK Akademi platformunu kullandığınızda ve sizlerle pazarlama amaçlı iletişime geçtiğimizde  NSK Europe Ltd, bağlı kuruluş ve iştirakleri ("NSK Europe" ya da "biz") tarafından kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını açıklar. NSK Europe iletişim bilgileri  "Ek bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

Bu politikada kişisel veriler gerçek kişiyi tanımlamaya yardımcı her türlü bilgi anlamına gelir - bu durumda siz.

Sizin hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı, bunlarla ne yaptığımızı ve bunlarla ilgili haklarınızı nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmek için bu politikamızı okuyun. Ayrıca kişisel verilerinizi belirli durumlarda zaman zaman nasıl kullandığımız hakkında bilgi veren ve sizlere ilettiğimiz diğer gizlilik politikalarımızı da okumalısınız. Bu politikayla ilgili herhangi bir sorunuzun olması durumunda, data-protection@nsk.com ile iletişim kurabilirsiniz.

Ürün pazarlama, hizmet sunumu (pazarlama iletişimi dahil - talep etmeniz halinde), faaliyet yönetimi, işe alım, yasal yükümlülükler gereği, web sitelerimizin performansını takip etme ve iyileştirme amacıyla kişisel verilerinizi kullanılmaktayız.


1. Kişisel verilerinizin sorumlusu kimdir?

Bu politikada, kişisel verilerinizin sorumlusu:

 • Birleşik Krallık'taki merkezi ile NSK Europe Ltd. - internet sayfasında ve NSK Akademi platformunda toplanan verilere ilişkin.
 • ilgili NSK firması - size ve / veya kuruluşunuza hizmet sağlamak veya pazarlama iletişimi göndermek için toplanan diğer verilere ilişkin (Bu politikada, kişisel veri sorumlusu ayrıca "NSK Avrupa", "biz", "bizim", "bize" olarak anılacaktır).

Veri sorumlusu  olarak, kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı konusunda kararlar almamız nedeniyle, ilgili verilerin yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktan sorumluyuz. Yasa gereği, işbu politikadaki bilgileri size sağlamakla yükümlüyüz.


2. Ne tür kişisel veriler topluyoruz ve nasıl elde ediyoruz?

Aşağıdaki kişisel veri kategorilerini topluyoruz:

 • İletişim bilgileri: ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası, firma adı, firma adresi;
 • Ticaribilgiler: iletişim bilgileri (yukarıya bakınız), sorularınızla ilgili ayrıntılar, üçüncü  kişiler hakkında bizimle paylaştığınız bilgiler, ofisimizde bizlere sağladığınız bilgiler, faturalandırma ve ödeme bilgileri;
 • NSK Haber Bülteni: iletişim bilgileri (yukarıda);
 • NSK Akademisi, NSK web sayfasında kayıt ve EDI taleplerini kullanma bilgileri: e-posta adresi, ad ve soyad, kurum, bölge, il / ilçe, posta kodu, telefon numarası, firma adı, firma adresi;
 • Tarama bilgileri: IP adresi..


3. Kişisel verilerinizle ne yapıyoruz?

Kişisel verilerinizi birkaç farklı amaç için kullanıyoruz. Kişisel verilerinizi işlemek için daima "yasal dayanak" (kanunların öngördüğü sebep)  mevcut olmalıdır. Aşağıdaki tablo, kişisel verilerinizin farklı kategorilerini ve bu işlem için yasal dayanakların amaçlarınıgöstermektedir.Bazı kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili, koşullara bağlı olarak, birden fazla yasal dayanak söz  konusu olmaktadır.

 


Kişisel olmayan istatistiki bilgileri, sözleşme yükümlülüğüne sahip olduğumuz üçüncü taraflara ifşa etme hakkına sahip olduğumuzu bilginize sunarız. Kişisel olmayan bilgilere örnek olarak: alan adı, tarayıcı tipi ve sürümü, bilgisayar işletim sistemi ve platform, arama bilgileri, görüntülenen sayfalar, sayfalarda geçirilen süre ve erişim süreleri.

Aksi belirtilmedikçe, NSK Europe ile işbirliği yapan şirketlere, yönetim şirketleri de dahil olmak üzere ve/veya internet sayfalarında istatistiksel raporlar yapan şirketlere bu tarz bilgileri paylaşma hakkını saklı tutarız. Bahsi geçen şirketler gizlilik ilkelerine tabi olacaktır.

Kişisel verilerinizin otomatik karar verme mekanizmasına tabi olması durumunda sizleri ayrıca bilgilendireceğiz. Bu durumda, bu tür sistemler tarafından kullanılan mantık hakkında da bilgi vereceğiz. Bu kararlara itiraz etme ve / veya kararı izleyen kişiye yardımcı olacak ek kanıtlar da dahil olmak üzere, otomatik bir karar verme sistemi temelinde alınan tüm kararlara itiraz etme hakkına sahipsiniz.


4. Verilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

NSK Europe Ltd ve Birleşik Krallık'taki diğeriştirakler, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre tutmakla yükümlü olmadıkça, her bir sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 7 yıl süreyle saklayacaktır.

Diğer NSK Europe firmaları kişisel verilerinizi ihtiyacımız olduğu sürece saklayacaklardır. Bunun amacı verilerin kullanıma hedeflerini gerçekleştirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek içindir. Aynı zamanda ilişkimizle ilgili bütün iddiaları kapsayacak süreyi karşılamak amacıyla yapılır. Buna bağlı olarak bazı veriler diğer verilere göre daha uzun süre saklanabilir.

 

5. Kişisel verilerinize başka kimlerin erişimi var?

Diğer NSK firmaları  

Kişisel veriler, AB ve AB dışındaki diğer NSK firmaları ile paylaşılacak ve bu firmalar kendi çalışanlarının kişisel verilerinizle ilgili olarak gizliliği korumaları için gerekli adımları atacaklardır.

AB dışına veri transferi yalnızca aşağıdaki durumlarda yapılacaktır:

 • söz konusu ülke kişisel verileriniz için yeterli düzeyde koruma sağladığında;
 • Alıcı veya alıcı ülke, kişisel veriler için yeterli güvenceler sağlayan bağlayıcı ve zorlayıcı yükümlülüklere sahip uygulanmakta olan bir sertifikasyon mekanizmasına veya mesleki ahlak ilkelerine sahiptir; örneğin, kişisel verilerin ABD'ye güvenli bir şekilde aktarılmasına izin veren AB-ABD Gizlilik Kalkanı;
 • Kişisel verilerinizi korumak için yeterli derecede önlem almış bulunuyoruz; örneğin,  kişisel verilerinizi elde eden bir kişi veya kuruluşla yapılan ve Avrupa Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda özel yasaları içeren sözleşme;
 • Veri transferi geçerli yasalar tarafından izin verilir; ya da
 • açıkça sizlerin iznine bağlıdır.

Servis Sağlayıcılar

NSK Europe aşağıdaki üçüncü taraf servis sağlayıcılarını kullanmaktadır:

 • IT desteği, veri barındırma, teknik ve destek hizmet sunan bulut platform sağlayıcıları;
 • bizim adımıza pazarlama iletişimi sağlayan tedarikçiler;

Gerekli durumlarda, kişisel veriler servis sağlayıcısı tarafından NSK Europe adına işlenecektir. NSK Europe , kişisel verileri işleyen herhangi bir üçüncü tarafın, verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda yeterli garantiyi verebilmesini sağlayacaktır.

Sosyal iletişim ağı

NSK, bazı sosyal ağ partnerleri (örn. YouTube, Facebook, Linkedin, Google) ile yakın bir şekilde çalışır. Bu platformlar eklentilerle geçici olarak entegre edilebilirler. Kullanıcının siteyi bu tarz bir eklenti kullanarak ziyaret etmesi halinde, kullanılan tarayıcı sunucularla doğrudan bir bağlantı oluşturur. Bu durumda sosyal ortağa, ziyaretçinin cihazına ait IP adresini ve diğer verileri transfer eder.

Verilerin üçüncü taraflara iletilmesi

Belirli koşullar altında NSK Europe, kişisel bilgileri yukarıda açıklanan amaçlar ve geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak üçüncü kişilerlepaylaşmak zorundadır. Bu üçüncü kişiler kişisel verilerinizin kontrolörü olarak hareket edecek ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uyumdan sorumlu olacaklardır.

Bu üçüncü taraflar:

 • polis, savcı ve kolluk kuvvetleri;
 • sigortacılar;
 • servis sağlayıcıları;
 • danışmanlar (hukuk danışmanları, muhasebeciler gibi);
 • vakıf fonları;
 • mahkelemeler;
 • maliyeciler.

 

6. Haklarınız neledir ve bunları nasıl kullanabilirsiniz?

NSK Europe tarafından kişisel verilerin işlenmesinin sadece sizin izninizle gerçekleşmesi halinde, izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri almaya karar verirseniz, NSK kişisel verilerinizi işlemeyi durduracaktır. Bu işlem onayın geri çekilmesinden önce yaptığımız herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak (yukarıdaki madde 3'teki tabloya bakınız), yasal bir nedene dayanması halinde istediğiniz zaman bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda, işlemeyi sürdürmek zorunda olduğumuz  , haklarınız ve özgürlüklerinizden üstün olan zorlayıcı bir sebep göstermemiz veya işlemenin devam etmesinin yasal bir iddiayı göstermek, öne sürmek veya savunmak için gerekliolması gerekir.

Doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlarda, bu işleme itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinizin işlenme amacı, kimle paylaşıldığı ve ne kadar süre saklanacağı gibi bilgilere erişmek ve bunlardan haberdar olmak;
 • Kişisel verilerinizdeki herhangi bir yanlışlığı gecikme olmadan düzeltmemizi talep etmek;
 • Kişisel verilerinizi silmemizi talep etmek;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sınırlama talep etmek;
 • Verilerinizi sizlerin iznine bağlı olarak kullanmamız durumunda, bu verilerin sizlerle yapmış olduğumuz sözleşme gereği kullanılması halinde (3. maddede adı geçen tabloya bakınız) ya da ilgili işlem otomatik olduğunda; bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin (makine tarafından okunabilir bir formatta) bir kopyasını talep etmek.
 • data-protection@nsk.com adresine bir e-posta göndererek herhangi bir hak talebinde bulunabilirsiniz.

Ayrıca yetkili veri koruma birimine şikayette bulunabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

7. Google Analytics’in Kullanımı

Bu web sitesi, Google Inc. ("Google") tarafından "_anonymizeIp ()" uzantılı bir Google Analytics hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Sonuç olarak, IP adresleri kısaltılmış olarak işlenir, bu nedenle kişiselliği göz ardı edilebilir. Web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, etkinliği ile ilgili raporları derlemek ve kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için verileri işleriz. Yasal dayanak sizin izninizdir. Üçüncü bir ülkeye transferi, Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında onaylanmıştır (lütfen https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active  altındaki ayrıntılara bakınız).

Kişisel verilerinizi, yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi için gerekli oldukça veya onayınızı iptal edinceye kadar saklıyoruz. Aşağıdaki iptal etme bağlantısına tıklayarak, herhangi bir zamanda onayınız iptal edilebilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

8. Ek bilgiler

Veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki adresleri kullanarak bize (ya da veri koruma görevlisine) ulaşın. Gizlilik politikası ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen bizimle: data-protection@nsk.com adresinden irtibata geçiniz.

 

9. NSK Europe İş Ortakları'nın Gizlilik Politikasındaki değişiklikler

İşbu İş Ortakları Gizlilik Politikası değiştirilebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak herhangi bir değişiklik, yürürlüğe girmeden önce güncellenmiş bir versiyonu ile birlikte sizlere iletilecektir.


 


Date of issue: 05/03/2019

Yasal Duyuru

Internet Sitesi ile İlgili Yetkili:

NSK Europe Ltd.
Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
İngiltere Firma Sicil Numarası: 2223191
Vergi Numarası: GB 613815356

Telefon: +90 216 477 71 11
Faks: +90 216 477 71 74

E-Mail:  info@nsk-autoaftermarket.com

Basın ile ilgili temas kurulacak kişi: NSK Türkiye, 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Ulya Engin İş Mrk. No:68/3 Kat:6 34736 Kozyatağı/ İstanbul - Türkiye

Temsile Yetkili Sınırsız Sorumlu Ortak: NSK Europe Ltd., Company Secretary

Yükümlülük Uyarısı: İçerikleri dikkatli ve sıkı bir şekilde denetleyip onaylamamıza rağmen harici internet sitelerine verilen linklerin içeriğiyle ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu sitelerin içeriklerinden harici sitelerin sahipleri münhasıran sorumludur.

 

Onay

NSK, web sitemizi geliştirmemize ve size daha ilgi çekici içerikler sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraf hizmetlerini kullanır. Bu hizmetlerin kullanımı için sizin onayınıza ihtiyacımız var. Bu onay, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz Gizlilik politikasına bağlantı.